Hyppää pääsisältöön

6.11.2023

Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija, taustalla valtuustosali. Kuva Jaana Pinson
Jyväskylän kaupunginvaltuusto päätti äänestysten jälkeen Jyväskylän kaupungin ensi vuoden tuloveroprosentiksi 8,0 %. Päätöksen myötä veroprosentti nousee tästä vuodesta 0,64 %:a. Kiinteistöveroprosentteihin ei tehty muutoksia. Lisäksi valtuusto kävi talousarvion lähetekeskustelun kaupunginjohtajan esityksen pohjalta.

Tuloveroprosentiksi vuodelle 2024 päätettiin 8 %

Kaupunginvaltuusto päätti neljän äänestyksen jälkeen ensi vuoden tuloveroprosentiksi 8%. Veroprosentti on 0,64% enemmän kuin kuluvana vuonna ja sama kuin kaupunginjohtajan talousarvioehdotukseen perustuvassa kaupunginhallituksen pohjaesityksessä. Tuloveroprosentin korotus lisää tämän hetken ennusteen mukaan kaupungin verotuloja 16,9 miljoonaa euroa. Jyväskylän kaupungin vuoden 2024 kunnallisveron kertymäksi arvioidaan ensi vuonna näin ollen 247,7 miljoonaa euroa.

Tuloveroprosentista käydyn keskustelun aikana Katja isomöttönen (Kok.) esitti Ilse Weijon (Kesk.) kannattamana vuoden 2024 tuloveroprosentiksi 7,9 %. Joni Parkkonen (PS) puolestaan esitti Timo Lehtosen (PS) ja Kaisa Garedewin (PS) kannattamana tuloveroprosentiksi 7,4 % ja Leena Lyytinen (Vihr.) esitti Katri Savolaisen (Vihr.) ja Ari-Pekka Liukkosen (Vihr.) kannattamana prosentiksi 8,1 %. Keskustelun edetessä edelleen, Irma Hirsijärvi (Vas.) esitti Rosa Heikkisen (Vas.) ja Oskari Rantalan (Vas.) kannattamana tuloveroprosentiksi 8,3 %. 

Ensimmäisessä äänestyksessä vastakkain asetettiin Irma Hirsijärven esittämä tuloveroprosentti 8,3 % sekä Joni Parkkosen esitys 7,4 %, jonka Parkkosen esitys voitti äänin 17-29 (21 tyhjää). Toisessa äänestyksessä asetettiin Isomöttösen 7,9% esitys Parkkosen 7,4 % esitystä vastaan. Äänestyksen voitti Isomöttösen 7,9 % esitys äänin 28-7 (tyhjää 32). Kolmannessa äänestyksessä vastakkain olivat Lyytisen esitys 8,1 % sekä Isomöttösen 7,9 %. Äänestyksen voitti Lyytisen esitys äänin 37-28 (2 tyhjää).

Viimeisessä, neljännessä äänestyksessä, vastakkain asetettiin kaupunginhallituksen pohjaesitys, eli tuloveroprosentti 8,0 % sekä Lyytisen esitys 8,1%. Äänestyksessä kaupunginhallituksen pohjaesitys sai 35 ääntä ja Lyytisen esitys 32 ääntä. Näin ollen kaupunginvaltuusto päätti tuloveroprosentiksi ensi vuodelle pohjaesityksen mukaisen 8,0 %.

Kiinteistöveroprosentit pysyvät ennallaan

Kaupunginvaltuusto päätti myös Jyväskylän kaupungin kiinteistöveroprosentit, jotka pysyvät kuluvan vuoden tasolla.

Yleinen kiinteistöveroprosentti on 1,30 %, vakituiseen asumiseen käytetyn rakennuksen veroprosentti on 0,55 % ja muuhun kuin vakituiseen asumiseen käytetyn rakennuksen veroprosentti 1,55 %. Voimalaitokseen kuuluvan rakennuksen tai rakennelman veroprosentti on 3,10 % ja rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 4,00 %.

Jyväskylän kaupungin talouden ja toiminnan neljännesvuosikatsaus 9/2023

Kaupunginvaltuusto merkitsi myös tiedoksi syyskuun loppuun ylettyvän neljännesvuosikatsauksen. Talousennusteen mukaan kaupungin toimintakate heikkenee 4,4 miljoonaa euroa syksyn muutettuun talousarvioon verrattuna. Käyttötalouden toimintatuotot ovat toteutumassa yhteensä 1,9 miljoonaa euroa ja toimintamenot yhteensä 2,5 miljoonaa euroa talousarviota heikompana. Vaikka toimintakate heikkenee, tuloksen arvioidaan ponnistavan plussalle ollen 500 000 euroa kuluvalta vuodelta.

Toimialoittain tarkasteltuna näyttää siltä, että konsernihallinto alittaa talousarvionsa 1,5 miljoonalla eurolla. Taustalla vaikuttaa erityisesti poikkeukselliset ja kertaluontoiset tuloutukset sote-palveluihin ja pelastustoimen palveluihin liittyen. Kasvun ja oppimisen palveluissa talousarvio on ylittymässä 700 000 eurolla. Syynä on perusopetuksen koulunkäynninohjaajien henkilöstökulujen ylitysuhka sekä Voionmaan koulun vuokrakulujen ylitys. Ylityksen taustalla on ukrainalaisten lasten ennakoitua suurempi valmistavan opetuksen tilantarve. Kulttuuri ja liikuntapalveluissa talousarvio on ylittymässä 100 000 eurolla johtuen useamman eri toiminnan tulotavoitteiden alittumisesta.

Kaupunkirakennepalveluissa talous on toteutumassa 4,3 miljoonaa euroa ennakoitua heikompana. Syynä on tonttikauppojen merkittävä väheneminen, joka heikentää maan myyntivoittotavoitetta 4,4 miljoonalla eurolla. Lisäksi tulosta heikentää rakennuslupamaksujen ja WinterLight -tapahtuman talousarviota heikompi tulokertymä. Tilannetta helpottaa kaupunkirakennepalveluissa joukkoliikenteen kasvaneet matkamäärät, jotka lisäävät kaupunkirakennepalveluiden tuloja 450 000 eurolla.

Lisäksi Kylän Kattaus -liikelaitoksen talous on toteutumassa 800 000 euroa ennakoitua heikompana johtuen elintarvikkeiden hinnankorotuksista.

______________

Ennen veropäätöksiä käytiin kaupunginjohtajan talousarvioesityksestä laaja lähetekeskustelu talousarvion jatkovalmistelun pohjaksi. Lähetekeskustelu ryhmäpuheenvuoroineen on katsottavissa kokonaisuudessaan kokoustallenteelta osoitteessa: https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/kaupunginvaltuuston-kokoukset-kokousvideot

Kokouksen esityslista: https://julkinen.jkl.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=15723 


Lisätietoja:

Jyväskylän kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jukka Hämäläinen p. 0400 647 171