Hyppää pääsisältöön

25.9.2023

Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija, taustalla valtuustosali. Kuva Jaana Pinson
Jyväskylän kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti Hippos-hankkeen vaiheistamisen. Älylän pitkään valmisteilla ollut asemakaavan muutos hyväksyttiin äänestyksen jälkeen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Hippos-hankkeen vaiheistamisen

Jyväskylän kaupunginvaltuusto hyväksyi Hippos-hankkeen vaiheistuksen ja että aiempia päätöksiä hankkeen pääperiaatteista täsmennetään hankkeen toteutuksen käynnistämiseksi. Uudessa päätöksessä päivitetään vaiheistuksen aiheuttamia muutoksia hankkeelle rahoituksen ja rakentamisen vaiheistukseen, rakentamisen toteutusmalliin sekä aikatauluihin.  Hankkeen toiminnallisuus, toteutuksen järjestys ja sopimusrakenne pysyvät kuitenkin samoina omistuspohjan, toteutuspohjan ja rahoituspohjan osalta. Hanke ei sisällä kiellettyä valtiontukea.

Ensimmäisessä vaiheessa Hippoksen kommandiittiyhtiö toteuttaa liikuntakeskuksen noin 70 miljoonan euron investoinnin sekä rakennuttaa pysäköintilaitoksen, jonka kustannusarvio on 17 miljoonaa. Liikuntakeskuksen osalta on valmius käynnistää rakentaminen helmikuussa 2024. Ensimmäisen vaiheen rakentamisen arvioidaan kestävän 2 vuotta. Kaupungin osuus ensimmäisen vaiheen investoinnista on noin miljoona euroa. Lisäksi kaupunki maksaa ensimmäisessä vaiheessa vuosittaisen liikuntavuorosopimuksen kustannukset 3,8 miljoonaa euroa sekä miljoonalla eurolla liikuntatilojen irtaimistoa. 

Vaiheistuksen mahdollisen hyväksymisen myötä, Hippoksen tonttiluovutukset kaupungilta Hippoksen kommandiittiyhtiölle voidaan aloittaa jo loppuvuoden aikana. Tämä helpottaa kaupungin pysymistä kuluvan vuoden talousarviossa. Tulevina vuosina tontinluovutukset tuovat kaupungin kassaan noin 10 miljoonaa euroa.  

Toisessa vaiheessa rakentuu Hippoksen osaamiskeskus. Vaiheistuksen mukaisesti osaamiskeskuksen rakentaminen alkaa kesällä 2024 valmistuen kesällä 2026.  Kolmannessa vaiheessa toteutetaan jäähallin kilpajäiden kunnostus ja osittainen laajennus keväällä 2025 sekä harjoitusjäiden rakentaminen vuodesta 2026 alkaen.   

Kaupungin rahoitusosuuteen ei tule muutoksia. Hippoksen 210 miljoonan euron kokonaisinvestoinnista kaupungin osuus on valtuuston aiemman periaatepäätöksen mukaisesti 23 miljoonaa euroa. Vaikeasta taloustilanteesta johtuen kaupungin pääomitusvelvoite painottuisi kuitenkin vasta vuoteen 2025.  

Jyväskylä haluaa järjestää TE-palvelut itsenäisesti asukkailleen 

Kaupunginvaltuusto päätti, että kaupunki järjestää henkilöasiakkaiden TE-palvelut itsenäisesti asukkailleen vuoden 2025 alusta lähtien. Palveluiden järjestämisessä huomioidaan, että kaupunki voi tuottaa sopimusperusteisesti Keski-Suomen muiden kuntien muodostamille työllisyysalueelle erityisiä palveluja, kuten esimerkiksi vieraskielisten palvelut työllisyyspalvelujen osalta tai rakennemuutostilanteiden ennakointi ja koordinointitehtäviä. Jyväskylän kaupunki voi myös tuottaa tai hankkia sopimusperusteisesti työnantaja- ja yritysasiakkaiden palveluja Keski-Suomen muiden kuntien muodostamien työllisyysalueiden kanssa. 

Työllisyysalueiden perustamisen taustalla on lakiuudistus, jonka mukaan kuntien roolia työllisyyspalveluiden järjestäjänä vahvistetaan. Tähän liittyen käynnissä on jo työllisyyden kuntakokeilut, joissa kokeilukunnat vastaavat osin alueensa työ- ja elinkeinopalveluiden tarjoamisesta. Jyväskylän seudun työllisyyden kuntakokeiluun osallistuvat Jyväskylän kaupungin lisäksi Laukaa, Muurame ja Äänekoski. Maaliskuussa hyväksytyn lain mukaisesti palveluiden järjestämisvastuu siirtyy valtiolta kunnille 1.1.2025. Esityksen mukaan palvelut siirretään kunnalle tai useammasta kunnasta muodostuvalle yhteistoiminta-alueelle, jonka työvoimapohjan on oltava vähintään 20 000 henkilöä. Keski-Suomen kuntien työvoiman määrä on yhteensä 123 300. Jyväskylän työvoimapohja on 69 258 (vuosi 2020) ja työvoimaennuste vuodelle 2035 on 73 859 henkilöä.  

Päätöksenteon tueksi Keski-Suomen kunnat tilasivat helmikuussa 2023 selvityksen, jossa tehtiin Keski-Suomen järjestämisaluetarkastelua erityisesti koko maakunnan laajuisen työllisyysalueen näkökulmasta. Lisäksi tehtiin erillisselvitys Jyväskylän toiminnasta mahdollisena järjestäjäkuntana, joka kantaisi vastuun työllisyysalueen palvelujen rahoituksen keräämisestä osallistujakunnilta, palvelujen tuottaminen koko alueen osalta ja sopimuksellisesta palvelutarjonnasta jokaisen kunnan kanssa erikseen.  

Jyväskylän järjestäessä palvelut vain jyväskyläläisille henkilöasiakkaille mahdollistuu maakuntaan kaksi muuta työllisyysaluetta, joiden työvoimapohjan vaatimus ylittää 20 000 henkilöä / työllisyysalue. Näiden työllisyysalueiden vastuukunniksi kiinnostuksensa on maakunnassa ilmaissut Jämsä ja Äänekoski.

Hallintosäännön tarkennukset hyväksyttiin 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi tarkennuksia hallintosääntöön. Muutokset koskevat mm. lautakuntien varajäsenten kelpoisuutta, joukkoliikennelautakunnan jäsenmäärää, kaupunkirakennelautakunnan toimivaltaa, sidosyksikköhankintoja ja asian palauttamista uudelleen valmisteluun. Muutosten taustalla on mm. lainsäädännön muutokset tai esimerkiksi kaupungin kokouskäytännöistä esille nousseet yksittäistapaukset, joiden myötä on katsottu, että toimivaltaa on päätöksenteon sujuvoittamiseksi syytä tarkentaa.

Älylän asemakaavan muutos sekä tonttijako hyväksyttiin äänestyksen jälkeen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Älylän asemakaavan muutosehdotuksen sekä siihen liittyvän sitovan tonttijaon äänestyksen jälkeen. Jyväskylän ydinkeskustan kupeessa sijaitsevan historiallisen Älylän alueen kaavamuutos koskee 12 tonttia sekä katu- ja virkistysaluetta Kramsunkadun ja Alvar Aallon kadun varrella. Kaava on ilmoitettu vireille vuonna 2016. Viimeisessä käsittelyvaiheessa kaavaan on tehty muutoksia mm. tonttien rakennusoikeuksien osalta. 

Keskustelun aikana Ilse Weijo (Kesk.) esitti mm. Kimmo Suomen (SDP) ja Mika Nousiaisen (Kesk.) kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Esitys kuitenkin kaatui äänin 59-8 ja keskustelua asiasta jatkettiin. Keskustelun aikana ei tehty muutosesityksiä, joten kaava hyväksyttiin kaupunginhallituksen pohjaesityksen mukaisesti. 

Kaupunginvaltuuston kokoukset 1.1.–31.7.2024

Valtuusto päätti pitää kevään kokouksensa maanantaisin 19.2., 18.3., 22.4., 27.5. ja 10.6. kello 18 alkaen. Lisäksi valtuusto pitää seminaarit 11.3. ja 13.5. kello 17 alkaen.

______________

Valtuusto myönsi Jaana Hakaselle (SDP) ja Yannick Lahdelle (SDP) eron Keski-Suomen maakuntavaltuuston jäsenen tehtävästä. Hakasen tilalle valittiin Pentti Mäkinen (SDP), jonka varajäsenenä Hakanen jatkaa. Lahden tilalle valittiin Kimmo Suomi (SDP) ja Lahti jatkaa hänen varajäsenenään. 

Jyväskylän seudun joukkoliikennelautakuntaan valittiin 1.1.2024 alkaen Jyväskylästä Petri Laaksonen (Kok.), joka toimii myös jaoston puheenjohtajana. Varapuheenjohtajana toimii Joachim Kratochvil (Vihr.). Muut Jyväskylän edustajat ovat Jouni Kosonen (PS), Jenny Riikonen (Vas.), Jussi Maasola (SDP), Jamaica Kaihlaniemi (PS) ja Karoliina Saraste (Kok.). Muiden jäsenkuntien edustajat ovat Kirsi Nieminen (Kesk.) Laukaasta, Luka Lindqvist (Vihr.) Muuramesta, Esko Pöyhönen (Kesk.) Hankasalmelta, Outi Vanhatalo (Kesk.) Petäjävedeltä ja Kari Parviainen (SDP) Toivakasta. 

Muut kokouksen asiat hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. 

Lisätietoja: kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jukka Hämäläinen p. 0400 647 171