Hyppää pääsisältöön

13.9.2023

Kuva
Mies seisoo syksyisessä puistossa. Kuva Satu Kivistö
Manu Mikkonen on työskennellyt Jyväskylän kaupungin tietohallinnossa ICT-arkkitehtina reilun kaksi vuotta. Sitä ennen hän on ehtinyt kartuttaa osaamistaan monissa tehtävissä eri organisaatioissa. Nyt kuulemme tältä kokeneelta tietotekniikan asiantuntijalta, minkälaisia tietoteknisiä ratkaisuja on tulossa.

ICT-arkkitehtina Manu Mikkosen tehtäviin kuuluu kaupungin ICT-infrastruktuurin suunnittelu ja kehittäminen sekä sisäisten ICT-järjestelmien ja prosessien kehittäminen. Miten sinä päädyit tähän vaativaan tehtävään juuri Jyväskylän kaupungille?

– Opintojeni jälkeen tein pitkän rupeaman töitä erään globaalisti toimivan teknologiayrityksen erilaisissa ICT-tehtävissä. Sieltä uramatkani jatkui valtavaan rakennusprojektiin eli Sairaala Novan rakentamiseen. Neljän vuoden aikana opin tuntemaan julkisen sektorin toiminta- ja hankintatapoja, joten oli varsin luonnollista hakeutua kaupungille avautuneeseen ICT-arkkitehdin tehtävään. Tehtävässä vaadittiin osaamista, joista osaan koin pystyväni vastaamaan heti ja osa kuulosti mielenkiintoiselta haasteelta lähteä oppimaan uusia asioita, muistelee Manu matkaansa Jyväskylän kaupungin ICT-arkkitehdiksi.

Kun kehitätte ja implementoitte uusia järjestelmiä ja prosesseja kaupungin Tietohallinnossa, mikä niiden käyttöönotossa on mielestäsi kaikkein haastavinta?

– Teknologia tarjoaa valtavasti mahdollisuuksia. Niiden valinnassa tärkeää on löytää omiin tarpeisiimme riittävän monikäyttöisiä, ketteriä, tehokkaita ja muuntojoustavia sekä aikaa kestäviä ratkaisuja, joiden varaan voimme rakentaa tulevaisuudessakin.

Ihmiset ovat hyvin innokkaasti mukana kehittämässä uutta ja tiedostavat digitalisaation mahdollisuudet

– Haastavinta on muuttaa olemassa olevia prosesseja alusta loppuun, koska ne voivat olla hyvinkin monisäikeisiä ja vuosien mittaan rakentuneita.

Tietojärjestelmäarkkitehtuurinhan täytyy elää tulevassa, jotta tuleviin haasteisiin pystytään rakentamaan ratkaisut ja vastaamaan ajoissa. Miten seuraat maailman menoa ja ICT-alaa, jotta tiedät, mihin milloinkin kannattaa keskittyä ja minkälaisia ratkaisuja juuri Jyväskylän kaupungin työtehtävissä tarvitaan?

– Uusia ratkaisuja tulee niin paljon, että tärkeintä on tunnistaa organisaation tavoitteet ja tarpeet sekä ymmärtää organisaatiomme nykytila ja haasteet.

Kuva
Mies seisoo viherseinän edessä. Kuva Satu Kivistö

– Erilaisista vaihtoehdoista pitää tunnistaa, mikä teknologia tai ratkaisu on oman organisaatiomme tarpeisiin sellainen ratkaisu, että se on pitkälläkin aikavälillä kestävä myös taloudellisesti.

– Lisäksi pitää tunnistaa ja arvioida riskit sekä pohtia, onko omalla organisaatiollamme riittävästi resursseja ratkaisun turvalliseen ja tehokkaaseen hyödyntämiseen. Järjestelmät eivät toimi itsenäisesti, vaan ne vaativat huolellista ylläpitoa.

Kerro viisi tärkeintä lähitulevaisuudessa työntekoamme mullistavaa ratkaisua.

– Tämä on todella vaikea kysymys. Lyhyellä aikavälillä on helppo vastata, että digitalisaation tuomien mahdollisuuksien tunnistaminen ja arviointi on tärkeintä. Yleisesti teknisistä ratkaisuista voisi nostaa 5G:n, jonka avulla paikkariippumaton työskentely helpottuu. Myös IoT-ratkaisujen kehittyminen entisestään on nostettava tähän joukkoon. Erilaisten antureiden ym. etäseurannat ja datan kerääminen ja analysointi nopeutuvat. Lisäksi erilaiset tekoälyratkaisut auttavat suorittamaan rutiinitehtäviä tehokkaammin.

– Tärkeintä kuitenkin on löytää organisaatiosta ongelmakohdat ja hakea niihin ratkaisuja, joita voidaan hyödyntää toimialariippumattomasti, onpa ne sitten teknisiä haasteita tai jotain muita, listaa Manu lähitulevaisuuden ratkaisuja, jotka tulevat helpottamaan työntekoamme.


Teksti ja kuvat: Satu Kivistö

Asiasanat: