Hyppää pääsisältöön

12.9.2023

Kuva
Kaupungin kuva ilmasta. Kuva Lentokuva Vallas Oy
Jyväskylän rakennus- ja ympäristölautakunta kokoontui tiistaina 12.9. päättämään muun muassa vuoden 2024 talousarviosta oman toimivaltansa alaisesta toiminnasta eli rakennusvalvonnasta, ympäristönsuojelusta ja kaupungin resurssiviisaustyön koordinoinnista. Lautakunta hyväksyi talousarvioesityksen esityslistan mukaisesti.

Kokouksessa käsitellyt muut asiat hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.
Lisätietoa talousarvion sisällöstä löytyy 7.9. julkaistusta ennakkotiedotteesta

Koko kaupungin talousarvio kaupunginvaltuuston käsittelyssä marraskuun lopussa

Kaikkien kaupungin lauta- ja johtokuntien sekä elinkeino- ja työllisyysjaoston tulee antaa talousarvioesityksensä 15.9.2023 mennessä. Tältä pohjalta kaupunginjohtaja laatii oman talousarvioesityksensä, joka julkaistaan 23.10.2023. 
Kaupunginvaltuustossa koko kaupungin talousarvio on hyväksymiskäsittelyssä 27.11.2023. Lauta- ja johtokunnat ja elinkeino- ja työllisyysjaosto vahvistavat tämän jälkeen oman tehtävänalueensa käyttösuunnitelmat joulukuussa 2023.

Esityslista ja pöytäkirja

Jyväskylän rakennus- ja ympäristölautakunnan esityslista ja liitteet löytyvät lautakunnan verkkosivuilta pöytäkirjan julkaisuun saakka.
Kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 15.9.2023 Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla
Materiaalit ovat pdf-tiedostomuodossa.
 

Lisätiedot

rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja Paul Abbey
p. 040 777 4598
paul.abbey[at]jyvaskyla.fi

ympäristöjohtaja Päivi Pietarinen
p. 050 526 0436
paivi.pietarinen[at]jyvaskyla.fi