Hyppää pääsisältöön

3.5.2022

Kuva
Lapset katsovat kirjaa. Kuva Riikka Kaakkurivaara
Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistä palveluverkkosuunnittelua tehdään vuosittain muutostarpeiden tunnistamiseksi ja ennakoitavuuden lisäämiseksi. Suunnittelussa korostuvat tasavertaisuus, palvelujen saavutettavuus, yhtenäinen polku päiväkodista kouluun sekä toimintojen joustavuus. Näillä periaatteilla toteutetaan myös Halssilan uusi päiväkoti.

Jyväskylä suunnittelee Halssilan kaupunginosaan uuden päiväkodin rakentamista, joka valmistuisi vuonna 2026. Lähes kahdensadan lapsen päiväkoti sijoittuisi keskeiselle paikalle Vaajakoskentien varteen lähelle Halssilan koulua.

Kun suurta, alueelle keskeistä rakennusta kaavaillaan jo rakennettuun ympäristöön, suunnittelulta vaaditaan monen asian yhteensovittamista. Jyväskylän kaupungin kaavasuunnittelija Jussi Sievänen on tyytyväinen uuden päiväkodin sijaintiin.

- Olemme löytäneet Halssilan päiväkodille keskeisen ja hyvän paikan, joka on joukkoliikennepysäkkien vieressä ja pyöräilyreittien varrella. Päiväkodin rakentaminen edellyttää Kivistön työväentalon purkamista.

Rakentamisen mahdollistava asemakaavamuutos tulee vireille 3. toukokuuta. Sieväsen mukaan tavoitteena on, että asemakaava valmistuu viimeistään ensi vuonna. Kaavoitus pyritään aina tekemään etupainotteisesti, jotta hankepäätöstä tehtäessä kaava on lainvoimainen.

Kuva
Rakennuksia kesäisenä päivä kuvattuna. Kuva Jussi Sievänen

Kivistön työväentalon tulisi purkaa Halssilan päiväkodin tieltä.


Varhaiskasvatuspalvelujen tarvetta seurataan vuosittain

Jyväskylässä on tällä hetkellä ennätysmäärä lapsia päivähoidossa. Vaikka 0–6-vuotiaiden lukumäärä on vuodesta 2012 ollut laskusuunnassa, perheet käyttävät varhaiskasvatuspalveluja entistä enemmän. Jyväskylä satsaa varhaiskasvatuksen palveluihin siten, että joka vuosi valmistuu yksi uusi päiväkoti.

Varhaiskasvatuspalvelujen suunnittelussa pyritään ennakoimaan tulevat tarpeet tekemällä vuosittain niin sanottu palveluverkkoselvitys, joka pohjaa väestöennusteisiin.

- Seuraamme palvelukapasiteettia suhteessa palvelujen kysyntään. Aikaisemmin palveluverkkoselvitystä tehtiin muutaman vuoden välein. Kuutisen vuotta sitten aloimme tehdä selvitystyötä vuosittain, jotta voimme seurata tarkemmin muutoksia, kertoo Tilapalveluiden suunnittelupäällikkö Kaisa Jokinen.

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkotyössä keskeinen periaate on tasavertaisuus. Suunnittelu nojaa lakisääteisiin ja pedagogisesti toimiviin ryhmäkokoihin.

- Tarjoamme oppimisympäristöjä, joissa myös yksilölliset tarpeet tulevat huomioiduksi. Esimerkiksi erityisen tuen tarpeessa olevat lapset saavat lähipalveluja omalla asuinalueellaan, kertoo varhaiskasvatuksen palvelujohtaja Tarja Ahlqvist.

Palveluverkkosuunnittelulla halutaan mahdollistaa yhtenäiset opinpolut niin, että nivelvaiheet päiväkodista kouluun ovat lapsilähtöisiä.

- Keskeistä on myös hyvä saavutettavuus. Päiväkodit ja koulut sijoittuvat lähelle asuinalueita. Tilojen tulisi myös joustaa kysynnän ja tarjonnan mukaan. Meillä on paikoin esimerkiksi esikoululaisia peruskoulun tiloissa ja ykkösluokkalaisia varhaiskasvatuksen tiloissa.

Ahlqvistin mukaan palveluverkkosuunnittelulla halutaan tukea liikunnallista toimintakulttuuria niin, että päiväkotien ja koulujen pihoilla ja niiden lähellä olevilla lähiliikuntapaikoilla on mahdollisuus ulkoiluun ja liikkumiseen.

Yksityiset toimijat täydentävät palveluita

Palveluverkon selvitystyössä käydään läpi objektiivisesti ja samoin kriteerein kaikki kaupungin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tilat. Kaisa Jokisen mukaan selvitystyö vaikuttaa investointiohjelman lisäksi vuosikorjaustöiden suunnitteluun.

Jyväskylän kaupungilla on varhaiskasvatuksen järjestämisvastuu. Yksityiset päiväkodit täydentävät palvelutarjontaa julkisten palvelujen rinnalla.

Jokinen toteaa yksityisten palveluntarjoajien kanssa tehtävän hyvää yhteistyötä. Kaikki uudet yksityiset päiväkotihankkeet käsitellään niin sanotussa KymppiR-palveluverkkoryhmässä, joka koostuu varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelujen, Tilapalvelun sekä kaupunkisuunnittelun ja maankäytön asiantuntijoista.

- Tavoitteena on saada aikaan hyvä ja erilaisia tarpeita palveleva kunnallisen ja yksityisen varhaiskasvatuksen sekä perhepäivähoidon kokonaisuus.


Teksti: Pia Tervoja
Kuvat: Riikka Kaakkurivaara, Jussi Sievänen

Asiasanat: