Peräpohjola
Pohjois-Pohjanmaa
Kainuu
Etelä-Pohjanmaa
Keski-Suomi
Pohjois-Savo
Pohjois-Karjala
Laatokan Karjala
Etelä-Karjala
Etelä-Savo
Satakunta
Häme
Uusimaa
Varsinais-Suomi
Ahvenanmaa
Inkeri

Suomen kartta

Toivo Vuorela: Suomen kansankulttuurin kartasto, Helsinki 1976